INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) záujemca o rozvojové, vzdelávacie a marketingové informácie poskytnutím svojich kontaktných údajov udeľuje spoločnosti Essentias s.r.o., sídlom Nejedlého 13, 841 02  Bratislava, Slovensko, súhlas na spracovanie a správu osobných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, telefónne číslo, email, pracovná pozícia, zamestnávateľ, fakturačné údaje, výsledky testov uskutočňovaných spoločnosťou Essentias s.r.o., fotografie v prípade, ak ste k tomu dali súhlas, audio/video záznamy z workshopov v prípade, ak ste k tomu dali súhlas.
Účelom poskytnutia a spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb spoločnosťou Essentias s.r.o., zasielanie noviniek ohľadne ponuky produktov, služieb a marketingových akciách. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, pričom nebudú zasielané do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodným organizáciám.
Súhlas je daný na dobu 3 rokov. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete tiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu miroslav.kusalik@essentiascoaching.com alebo na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti. Neodvolaním udeleného súhlasu niektorým z vyššie spomenutých spôsobov súhlasíte so spracovaním osobných údajov v uvedenom rozsahu. Klient má právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich využitia a tie obmedziť. Odvolanie súhlasu nie je prekážkou pre ďalšie využívánie služieb spoločnosti Essentias s.r.o.

 

© 2019 by essentias coaching